Spread the love

Waarom zou u een extra bedrag uittrekken om een ladingverzekering te betalen? Het korte antwoord is: want met dat “extra” bedrag wordt u vergoed in geval van verlies of beschadiging van uw lading. Maar laten we de verzekering van de lading toch op een meer technische manier definiëren.

De vrachtverzekering dekt meestal het verlies of de schade, geheel of gedeeltelijk, van de goederen die het voorwerp uitmaken van de verzekeringsdekking indien deze goederen tijdens het transport beschadigd of verloren zijn en alle andere essentiële vereisten zijn vervuld.

  • Deze zin belichaamt in principe de voorwaarden voordat u uw verzekeringsopbrengst kunt claimen. Het is zeer belangrijk op te merken dat niet alle en elke vorm van verlies en schade aan de goederen de eigenaar van de ladingverzekeringspolis het recht geeft om de verzekeringsopbrengst te claimen.

Algemeen sleutelbegrip van verzekering

De eiser dient een verzekerbaar belang te hebben. Verzekerbare rente is een kwestie van recht. Simpel gezegd: u heeft een verzekerbaar belang over een lading als u bij beschadiging of verlies van die lading verloren gaat.

Wat zijn de verzekerde risico’s van een vrachtwagenverzekering?

Een ander algemeen begrip is dat de “verzekerde risico’s” de oorzaak van de schade of het verlies moeten zijn. Bestudeer zorgvuldig de verzekeringspolis die u heeft gekocht of die u wordt aangeboden. Als het onduidelijk is, vraag dan aan de aanbieder of verzekeraar wat de gebeurtenissen of omstandigheden zijn die door de polis worden gedekt.

  • Dit is van vitaal belang. Als in de door u afgesloten ladingverzekering niet de oorzaak van de schade is vermeld, kunt u geen aanspraak maken op de opbrengst van de verzekering. Ter illustratie, als het verlies was te wijten aan tyfoon Yolanda en tyfoons, of “Daden van God”, of natuurrampen waren niet in de lijst, kunt u uw lading verloren zonder compensatie voor uw verlies.

Een schadeclaim indienen is ook een erg belangrijk onderdeel

Het indienen van uw schadeclaim is ook een ander belangrijk ding om te overwegen. Sommigen kunnen eisen dat u uw lading bij aflevering of binnen 24 uur moet inspecteren. Sommige kunnen voorzien in een langere periode, zoals enkele dagen. Sommige kunnen een onderscheid maken tussen een lading die wordt geleverd met een merkbare impact of schade op het oppervlak van de doos of het pakket. De tijd die wordt uitgetrokken voor zichtbare oppervlakteschade is korter. Het komt er uiteindelijk op neer dat u moet controleren binnen welke termijn u de vervoerder op de hoogte moet stellen van het feit dat de lading beschadigd is en binnen welke termijn u uw schadeclaim moet melden bij uw verzekeringsmaatschappij.


Spread the love